Datagedreven werken - Content

Datagedreven werken

de sleutel tot meer succes

De rapportages en dashboards heeft u. De analyses worden gemaakt. De eerste stappen in Business Intelligence (BI) zijn gezet. Met succes.

Toch bent u nog niet tevreden.

Kan ik niet meer uit onze data halen, zodat de organisatie nog succesvoller wordt?
Zeker wel. Met de volgende stap in BI: datagedreven werken binnen uw organisatie.

Scroll voor meer
Datagedreven werken - wat is het?

Wat is datagedreven werken?

Uw organisatie beschikt over een schat aan data. Deze data kunt u met behulp van BI omzetten in concrete stuurinformatie. Neemt uw organisatie vervolgens enkel en alleen nog besluiten op basis van deze data en informatie?

Dan spreken we van datagedreven werken.

Beslissingen worden dus niet meer genomen op basis van gevoel, maar op basis van feiten. Rationele besluiten dragen bij aan een hogere winstgevendheid en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Overigens speelt niet alleen de technologie een rol bij datagedreven werken. De cultuur en veranderingsgezindheid binnen de gehele organisatie zijn minstens zo belangrijk.

De 3 grootste voordelen van datagedreven werken

Datagedreven werken kan het verschil maken voor uw organisatie. Hoe? Ontdek de 3 belangrijkste voordelen van datagedreven werken.

Datagedreven werken - hogere klanttevredenheid door betere besluitvorming
1

Voordeel 1: hogere klanttevredenheid door betere besluitvorming

De verwachtingen van uw klanten of cliënten zijn hooggespannen. Ze verwachten zo snel mogelijk en adequaat door u bediend te worden. Met drogisterijartikelen, planten, bouwmaterialen, zorg of… Het maakt niet uit welke producten of diensten u levert, de klant stelt hoge eisen.

In deze tijden wordt er niet meer op u gewacht. Om de concurrentie voor te blijven, moet u dus altijd scherp zijn. Dat betekent dat u de juiste beslissingen moet nemen. De kans dat u die neemt, is veel groter als u uw besluitvorming baseert op feiten.

Met behulp van datagedreven werken en BI kunt u uw dienstverlening beter laten aansluiten op de behoefte van uw klant. Bijvoorbeeld door de producten in de juiste hoeveelheid op voorraad te hebben, snel in te spelen op (nieuwe) klantwensen en te weten welke bezetting u op ieder moment nodig heeft.

Datagedreven werken - tevreden medewerkers
2

Voordeel 2: tevreden medewerkers dankzij een heldere visie

Volledig datagedreven werken betekent een grote verandering voor uw organisatie. Heeft u de overstap eenmaal gemaakt?

Dan levert het u en uw medewerkers meer plezier op. U werkt namelijk allen aan hetzelfde doel en dat doel is heel helder. U baseert het immers op uw eigen, betrouwbare data.

Businessdoelstellingen zijn voor iedereen hetzelfde en alle neuzen staan dezelfde kant op. Geen ‘ingevingen’ of ‘gevoel’ meer volgen, maar feiten. Dat geeft medewerkers een goed gevoel!

Datavisualisatie - een hogere effectiviteit
3

Voordeel 3: meer winstgevendheid

Rationele beslissingen zorgen doorgaans voor een betere financiële positie van organisaties. U krijgt inzicht in alle aspecten van uw bedrijfsvoering en iedere medewerker baseert daar zijn of haar beslissingen op.

Krijg antwoord op vragen als:

  • Waar kan meer omzet gerealiseerd worden?
  • Hoeveel zorg verwacht ik komend jaar te kunnen leveren?
  • Hoeveel voorraad heb ik nog en hoelang ligt dit al?
  • Hoeveel offertes staan er per klant uit en wat is de status?
  • Waar liggen mijn (potentiële) verkoopkansen?

De antwoorden op deze vragen, geven u de mogelijkheid om beter te sturen op uw winstgevendheid.

Hoe pak je datagedreven werken aan?

Uiteraard is het van belang dat uw data op de juiste manier gekoppeld en ontsloten wordt. Dit kan met behulp van een dataplatform, die wij voor u kunnen realiseren. Vervolgens is het zaak uw BI tool op zo’n manier in te richten dat alle relevante data in rapportages en het dashboard komt te staan. Uw medewerkers krijgen toegang tot de voor hun relevante (stuur)informatie. Zodanig gepresenteerd dat het op slechts één manier te interpreteren is en hen direct aanzet tot actie.

Dat is niet het enige.

De verandering in de manier van werken vraagt minstens zoveel aandacht. Alle medewerkers en managers moeten besluiten nemen op basis van het BI dashboard en de rapportages.

Onze consultants hebben ruime ervaring opgedaan met verandermanagement en kunnen u hierin begeleiden. We leren uw medewerkers kennen, geven trainingen en stellen samen met u een veranderplan op.

Datagedreven werken is volgens ons pas een succes als uw medewerkers er vol voor gaan! Wordt een datagedreven organisatie met VisionBI.

Nieuwsgierig wat datagedreven werken voor uw organisatie kan betekenen?

Onze consultants vertellen het u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Business Intelligence - Aanpak

Meer over ons

Het 5-stappen VisionBI plan

Business Intelligence is geen klus; het is een proces. We kijken in welke fase van BI uw organisatie zich bevindt en waar u naartoe wilt. Binnen 1 jaar of binnen 5 jaar. Net waar uw ambities liggen. Stap voor stap implementeren we BI.

We beginnen altijd met ons 5-stappen VisionBI plan. Zo leren we uw organisatie door en door kennen. Alleen dan kunnen we BI echt goed inrichten.

De 5 stappen naar geslaagde informatievoorziening zijn:


Stap 1:
Inzicht in uw organisatie
Stap 2: Verbinden van data aan mensen, processen en doelen
Stap 3: Opzet van een roadmap voor informatievoorziening
Stap 4: Implementatie
Stap 5: Borging en doorontwikkeling

Wilt u meer weten over onze aanpak en de roadmap? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.