Dé uitdaging van CCV bij de overstap van Qlik naar Power BI

CCV is voor vele bedrijven de partner in betaaloplossingen. Van pinnen tot online betalingen. De organisatie werkte tot voor kort met Qlik als business intelligence oplossing. Om beter aan te sluiten bij de veelgebruikte Microsoft-omgeving, besloot CCV over te stappen naar Power BI.

Focuspunten

CCV

Werknemers

650

Hoofdkantoor

Arnhem

Klanten:

ruim 137.000

Uitdaging:

Migreren van Qlik naar Power BI om beter aan te sluiten bij de bestaande Microsoft-omgeving. Belangrijk aandachtspunt: gebruikmaken van de bestaande Exasol database.

Oplossing

een standaardaanpak met een centraal datawarehouse (Exasol) met Power BI als rapportagetool daarbovenop. Twee consultants gaven advies, ontwikkelden mee en verzorgden coaching on the job.

Resultaten

Rapportages zijn betrouwbaarder en kunnen sneller gemaakt worden vanuit de centrale databron. De business maakt breder gebruik van business intelligence dan voorheen.

Migreren van Qlik naar Power BI: meer dan rapporten ombouwen alleen

CCV benaderde VisionBI om advies te geven over de overstap van Qlik naar Power BI. VisionBI is namelijk niet alleen specialist in Power BI, maar ook in de huidige database van CCV: Exasol.

Het BI-team van CCV had vragen over de inrichting, overgang en techniek. Het team kreeg twee consultants toegewezen, die ook de moeilijke vraagstukken niet schuwden.

Wat bleek namelijk?

De dataverwerking van CCV vond met name plaats in Qlik. Iets wat veel bedrijven ongemerkt doen, maar een migratie complexer maakt. Het is dan niet alleen een kwestie van rapporten en dashboards ombouwen. Het meeste werk zit in het op de juiste manier opbouwen van data in een database als Exasol.

Dat is bij CCV inmiddels gebeurd. Hierdoor heeft het bedrijf nu één betrouwbaar datawarehouse, waarop vele rapport ontwikkeld kunnen worden.

Ondersteuning bij ontwikkeling en inrichting

Nadat CCV het advies kreeg om eerst het datawarehouse aan te pakken, veranderde de rol van de consultants van VisionBI. Zo hielpen ze mee met het ontwikkelen en inrichten van Exasol en Power BI.

Ook stelden ze kritische vragen over de rapporten die omgebouwd moesten worden. Heeft de business die echt nodig? Samen met het BI-team van CCV daagden ze de business uit om goed na te denken over hun rapportagevraagstukken.

Self service voor de business

In Qlik hebben gebruikers vaak beperkte opties om zelf rapporten en dashboards te maken. Terwijl selfservice BI faciliteren één van de belangrijkste uitgangspunten van Power BI is.

Nogal een overgang dus.

De consultants van VisionBI ondersteunden ook hierin. Bijvoorbeeld door coaching on the job. Inmiddels zijn meerdere medewerkers in de business zelf aan de slag met Power BI. Bij Qlik was dat er maar één. Een hele verbetering dus!