Route naar een datagedreven organisatie

van eerste aanzet tot succesvolle inzet… en verder!

Organisaties die Business Intelligence (BI) goed hebben ingezet, zien een duidelijk rendement. Hoe meer succes u boekt met BI, hoe enthousiaster wij worden.

Waarom?
Omdat het is waar wij keihard voor werken: met BI en data écht het verschil maken. Wij laten mensen met plezier en succes samenwerken met data, waardoor ze beter presteren en zo meer omzet kunnen realiseren, processen helpen optimaliseren en verspillingen kunnen voorkomen.

Dat doen wij door de ontwikkeling en inzet van succesvolle en innovatieve BI omgevingen, welke eenvoudig, veilig en toekomstgericht zijn. Daarbij hebben we oog voor de personen die er mee werken door training en begeleiding te bieden waar en wanneer dat nodig is.

Slechts 5 eenvoudige stappen: het VisionBI plan

 

97% van onze klanten gebruikt dagelijks BI voor keuzes

Een partnership voor de lange termijn

Met vrijwel al onze klanten werken we langdurig samen. We staan altijd klaar, maken tijd als dat nodig is en blijven aangehaakt bij de organisatie.

Business Intelligence is geen klus; het is een proces.
We kijken in welke fase van BI uw organisatie zich bevindt en waar u naartoe wilt. Binnen 1 jaar of binnen 5 jaar. Net waar uw ambities liggen.

Stap voor stap implementeren we BI. Daarvoor beginnen we altijd met:
Slechts 5 eenvoudige stappen: het VisionBI plan

Slechts 5 eenvoudige stappen: het VisionBI plan

Voor we van start gaan, is het belangrijk om uw organisatie te leren kennen. Alleen dan kunnen we BI echt goed inrichten. Onze aanpak bestaat uit 5 stappen:

1

Stap 1. De organisatie in kaart brengen

We weten graag voor wie we werken. Daarom investeren we graag tijd om u en uw organisatie goed te leren kennen.

 • Met wie hebben we te maken?
 • Hoe is het werk georganiseerd?
 • Wat zijn de doelen die behaald wensen te worden?
 • Hoe gaan we de samenwerking aan?
2

Stap 2. Verbinden van data aan mensen, processen en doelen

Werken met data is werken met mensen. Zorgen dat zij er prettig mee aan de slag kunnen is ons voornaamste doel.

 • Welke personen gaan gebruikmaken van BI en welke data hebben zij nodig?
 • Wat is de ervaring die men al heeft met datagedreven werken en Business Intelligence?
 • We zorgen voor een op maat gesneden aanpak, zodat de mensen er met succes en plezier mee aan de slag gaan
3

Stap 3. Roadmap voor informatievoorziening

De ontwikkelingen gaan razendsnel. We ontwikkelen daarom omgevingen die robuust en toekomstbestendig zijn.

 • Bepalen van de in te zetten technologie en infrastructuur.
 • Hoe gaat de nieuw op te zetten BI omgeving eruitzien?
 • De roadmap voorziet in toekomstige keuzes en mogelijkheden.
4

Stap 4. Implementatie

In deze stap wordt de BI omgeving daadwerkelijke ontwikkeld en uitgerold. Juist ook voor het betrekken en begeleiden van de personen die er mee gaan werken. Dat creëert het verlangen om er ook zo snel mogelijk mee te gaan werken.

 • Door slim te werken in korte sprints worden de eerste resultaten snel geboekt
 • Door inzet van training, begeleiding en coaching zijn medewerkers in een kort tijdbestek vertrouwd met de nieuwe informatie omgeving.
5

Stap 5: Borging en doorontwikkeling

Het vasthouden van de nieuwe werkwijze en mogelijkheden is belanrijk. Wat we doen om uw de resultaten te borgen?

 • Samen met u monitoren we het gebruik en bekijken we of de inzet van BI de gewenste resultaten oplevert?
 • Het blijvend versterken van de kennis en ervaring van de medewerkers door webinars en support.
 • We bekijken de vervolgstappen om  verder te optimaliseren
 • We zorgen voor innovatie en doorontwikkeling
Meer informatie
Datavisualisatie - eenvoudig meer inzicht

De BI omgeving inrichten

We stellen alles in het werk om snel voor u aan de slag te gaan. Onder meer met de inrichting van het dataplatform en de keuze voor BI software. We zijn gecertificeerd specialist in Microsoft (Power BI en Azure architectuur) en Yellowfin.

Daarnaast hebben we kennis in huis van diverse andere BI tools als Tableau en Qlik. Dus als u migreert vanaf één van deze systemen naar Power BI of Yellowfin, dan is dat geen enkel probleem voor ons.

Vervolgens kunnen we de data voor visualiseren in het BI dashboard. We hebben onze kennis en ervaring vertaald in bewezen modellen. Daarnaast werken we met praktijkgerichte slimme user story’s, die de gebruikersvraag koppelen aan benodigde data.

Op deze manier bent u snel op weg en binnen no time BI ready.

Meer informatie

Succesvolle inzet van BI: dat is wat telt!

Zijn uw medewerkers er al helemaal klaar voor?!

Eerst zien dan geloven?
Een BI project is geen sinecure. Om te bekijken wat er mogelijk is en de eerste successen te vieren starten we bij voorkeur met een project van behapbare omvang. Daarin vieren we samen de geboekte successen met de medewerkers. Dit draagt bij aan de algemene positieve ervaring en geeft vertrouwen voor een vervolg. Succes creëert succes.

Omdat werken met data, werken met mensen is denken met u mee over verandermanagement en bieden we trainingsprogramma’s. Wij kunnen u in het volledige traject ondersteunen.

Dat niet alleen:
we monitoren proactief het gebruik van Business Intelligence binnen uw organisatie. Ook na oplevering.

Daarbij letten we op:

 • Hoe vaak loggen medewerkers in?
 • Hoe lang gebruiken ze de BI tool?
 • Wie maakt er gebruik van?
 • Welke rapportages worden bekeken?

Hiermee achterhalen we of uw BI omgeving effect heeft en adviseren wij hoe u BI nog effectiever kunt inzetten.

Ligt het aan de inrichting van de BI omgeving?
Dan lossen we dit natuurlijk op. Wij zijn niet alleen kritisch op het proces, maar ook op onszelf. Zo maken wij samen met u écht het verschil.

https://www.visionbi.nl/wp-content/uploads/succesvolle-inzet-van-bi.jpg

En dan verder…
Als Business Intelligence eenmaal is ingericht en succesvol wordt ingezet, wilt u misschien wel meer. Het proces om Business Intelligence in te zetten stopt immers niet. Er kan namelijk steeds meer.

Data als basis voor alle besluiten die uw organisatie neemt. Of zelfs de toekomst ‘voorspellen’ en volledig geautomatiseerd voor u aan de slag gaan. Ook als u meer wilt met Business Intelligence zijn wij uw partner.

…maar hoe zit het met de AVG en security?

We gaan aan de slag met uw data. Bedrijfsgevoelige data, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Dat vraagt om vertrouwen.

Daarom werken we volgens de strenge richtlijnen van de AVG en de normen NEN 7510 en ISO 27001. Al onze consultants werken bijvoorbeeld met encryptie op hun devices.

Uw data is bij ons in goede handen.