Business Intelligence

van eerste aanzet tot succesvolle inzet… en verder!

Als Business Intelligence (BI) goed wordt ingezet, levert het een organisatie zeker winst op. Hoe meer succes u boekt met BI, hoe enthousiaster wij worden.

Waarom?
Omdat dat is waar wij keihard voor werken: met BI écht het verschil maken. Door processen te optimaliseren, kosten te reduceren en betrouwbare stuurinformatie beschikbaar te stellen.

97% van onze klanten gebruikt dagelijks BI voor keuzes

Een partnership voor de lange termijn

Met vrijwel al onze klanten werken we langdurig samen. We staan altijd klaar, maken tijd als dat nodig is en blijven aangehaakt bij de organisatie.

Business Intelligence is geen klus; het is een proces.
We kijken in welke fase van BI uw organisatie zich bevindt en waar u naartoe wilt. Binnen 1 jaar of binnen 5 jaar. Net waar uw ambities liggen.

Stap voor stap implementeren we BI. Daarom beginnen we altijd met:
Slechts 5 eenvoudige stappen: het VisionBI plan

Slechts 5 eenvoudige stappen: het VisionBI plan

Voor we van start gaan, is het belangrijk om uw organisatie te leren kennen. Alleen dan kunnen we BI echt goed inrichten. Onze aanpak bestaat uit 5 stappen:

1

Stap 1. De organisatie in kaart brengen

 • Om welk type organisatie gaat het en wat zijn haar doelen?
 • In welke branche bevindt het zich?
 • Welke stappen zijn er al gezet op het gebied van Business Intelligence?
2

Stap 2. Medewerkers verbinden met BI

 • Wie gaan er gebruikmaken van BI en welke data hebben zij nodig?
 • Wat is er nodig om medewerkers BI optimaal te laten inzetten?
 • Is het noodzakelijk om invulling te geven aan verandermanagement? Zo ja, hoe?
3

Stap 3. Technologie inventariseren

 • Welke technologie en infrastructuur gebruikt een organisatie?
 • Kan en wil de organisatie in de cloud werken?
 • Hoe gaat de nieuw op te zetten BI omgeving eruitzien?
4

Stap 4. Bronsystemen onderzoek

 • Welke informatie haalt de organisatie uit welk systeem?
 • Welke data moeten we combineren om de gebruikersvraag mogelijk te maken?
5

Stap 5: Plan Do Check Act cyclus en Prosci verandermanagement

 • Levert de inzet van BI de gewenste resultaten op?
 • Welke acties moeten we ondernemen om de inzet van de BI omgeving verder te optimaliseren?
Meer informatie

De BI omgeving inrichten

Hebben we de eerste vier stappen van het VisionBI plan doorlopen, dan kunnen we meestal snel aan de slag. Onder meer met de inrichting van het dataplatform en de keuze voor BI software. We zijn gecertificeerd specialist Microsoft Power BI en Yellowfin.

Daarnaast hebben we kennis in huis van diverse andere BI tools als Tableau en Qlik. Dus als u migreert vanaf één van deze systemen naar Power BI of Yellowfin, dan is dat geen enkel probleem voor ons.

Vervolgens kunnen we het BI dashboard inrichten. We hebben onze kennis en ervaring vertaald in bewezen modellen. Daarnaast werken we met slimme user story’s, die de gebruikersvraag koppelen aan benodigde data.

Op deze manier bent u snel op weg en binnen no time BI ready.

Meer informatie

Succesvolle inzet van BI: dat is wat telt!

Zijn uw medewerkers al klaar voor Business Intelligence?!

Twijfelt u daaraan?
Dan kunnen we starten met een kleiner project, waarin we successen boeken met medewerkers die positief zijn over BI. Zij worden de ambassadeurs, die BI als een olievlek kunnen verspreiden door uw organisatie.

Wij denken met u mee over verandermanagement en bieden trainingsprogramma’s. Wij kunnen u in het volledige traject ondersteunen.

Dat niet alleen:
we monitoren proactief het gebruik van Business Intelligence binnen uw organisatie. Ook na oplevering.

Daarbij letten we op:

 • Hoe vaak loggen medewerkers in?
 • Hoe lang gebruiken ze de BI tool?
 • Wie maakt er gebruik van?
 • Welke rapportages worden bekeken?

Hiermee achterhalen we of uw BI omgeving effect heeft en adviseren wij hoe u BI nog effectiever kunt inzetten.

Ligt het aan de inrichting van de BI omgeving?
Dan lossen we dit natuurlijk op. Wij zijn niet alleen kritisch op het proces, maar ook op onszelf. Zo maken wij samen met u écht het verschil.

https://www.visionbi.nl/wp-content/uploads/succesvolle-inzet-van-bi.jpg

En dan verder…
Als Business Intelligence eenmaal is ingericht en succesvol wordt ingezet, wilt u misschien wel meer. Niet voor niets zien we Business Intelligence als een proces. Er kan namelijk steeds meer.

Data kan de basis worden van alle besluiten die uw organisatie neemt. Of zelfs de toekomst ‘voorspellen’ en volledig geautomatiseerd voor u aan de slag gaan. Ook als u meer wilt met Business Intelligence zijn wij uw partner.

…maar hoe zit het met de AVG en security?

We gaan aan de slag met uw data. Bedrijfsgevoelige data, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Dat vraagt om vertrouwen.

Daarom werken we volgens de strenge richtlijnen van de AVG en de normen NEN 7510 en ISO 27001. Al onze consultants werken bijvoorbeeld met encryptie op hun devices.

Uw data is bij ons in goede handen.