Management Dashboard maken? Hoe pak je dat aan?

25 / 05 / 2015 | Leestijd: 4 min | Auteur: Jurgen van Gils

Nog acht aanvullende adviezen

Zoals eerder besproken in ons blog zijn gepersonaliseerde management dashboard belangrijke Business Intelligence middelen om besluitvormers te betrekken bij de business aspecten binnen uw organisatie. Management Dashboard waarmee zij op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en KPI’s in één oogopslag kunnen waarnemen.

Eerder al presenteerden we een checklist met daarop 10 punten waarmee u het ontwikkelen van een Management Dashboard kunt vereenvoudigen. In deze editie zetten we nog een acht belangrijke ideeën op gebied van Management dashboard op een rij.

Bij het ​​plannen en het opstellen van een dashboard,

 1. Start met het leveren van Management dashboard aan een kleine gebruikersgroep: Hiermee kan ervaring worden opgedaan en worden geleerd van fouten die mogelijk nog aanwezig zijn. Een te grote uitrol zal onbeheersbaar zijn en kunnen leiden tot een moeilijk acceptatietraject. Het is belangrijk eerst successen te boeken waardoor andere gebruikers ook graag willen.
 2. Ontwerp geen Management dashboard zonder de beoogde gebruikersgroepen te betrekken: Business owners zijn de ultieme dashboard ‘klanten’. Denk aan een dashboard als een product. Waarom zouden mensen een dashboard product willen gebruiken dat geen verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie? Zorg er voor dat de zakelijke behoeften de drijfveer zijn van de ontwikkeling en niet de techniek.
 3. Organiseer informatie op het Management dashboard zoals het ook gebruik zal worden: Een dashboard is  niet alleen een integraal informatiesysteem, het is ook onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Schik de informatie logisch volgens prioriteit en het beoogd gebruik. De drie meest voorkomende vormen van dashboard structuur zijn:
  1. Flow: Informatie zo vastgelegd dat het van links naar rechts gelezen kan worden en/of op en neer in een logische volgorde.
  2. Relaties: Breng gerelateerde rapporten samen, bijvoorbeeld omzet en uitgaven op één dashboard.
  3. Groeperen: Groep rapporten op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Zo zou al uw lokatie gerelateerde rapporten aan bovenaanuw verkoop dashboard kunnen opnemen.
 4. De frequentie van gebruik van het management dashboard bepaalt de frequentie van vernieuwing en detail: De frequentie waarmee een bepaalde groep gebruikers gebruik moet maken van het dashboard, bijvoorbeeld ​​dagelijks of wekelijks; heeft invloed op de weergave van de rapporten en het detailniveau van de informatie.
 5. Verschaf de juiste context van de getoonde informatie op het management dashboard Getallen afzonderlijk zijn niet in staat een gebruiker duidelijkheid te geven in het monitoren van de business processen of uberhaupt actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Om goed inzicht te bieden en te zorgen voor een proces dat effectief kan worden gecontroleerd, is het nodig een dataset te kunnen vergelijken met andere feiten, zoals kwantitatieve doelstellingen of historische informatie.
 6. One-size fit all management dashboard’s bestaan niet: Toon en geef KPI’s die gelden voor een specifieke afdeling of job en daarvoor relevant zijn. Hou rekening met:
  1. De hoeveelheid tijd die een gebruiker heeft om te bekijken en te reageren op informatie die op hun dashboard dagelijks getoond wordt.
  2. Kennis en kunde van de medewerker
 7. Biedt interactieve management dashboard’s: Dashboards geven door hun aard een samenvattend overzicht van de belangrijkste statistieken en business drivers. Gebruikers moeten in staat zijn te communiceren met hun dashboards:
  1. Door te zoeken (down-drillen)
  2. Samenvattende rapporten te openen en zo dieper begrip te krijgen
  3. Rapporten kunnen filteren op specifieke gegevens
  4. Belangrijke bevindingen of informatie te delen.
 8. Geef informatie die aanzet tot actie. Door informatie te geven die bruikbaar is een dashboard een instrument om actie ondernemen te vergemakkelijken. Als gebruikers geen actie ondernemen als gevolg van de rapportages en analyses, dan leidt het BI project tot een minder goede Return on Investment (ROI). Bedenk hoe het management dashboard gebruikers helpt faciliteert in relevante informatie en hen in staat stelt met deze informatie ook daadwerkelijk iets te ondernemen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties