Internet of Things

07 / 08 / 2018 | Leestijd: 4 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

Hoe Business Intelligence (BI) Internet of Things zal vormgeven

Er is reeds een en ander verschenen over hoe Internet of Things in de toekomst steeds meer invloed zal hebben op de verzameling en verwerking van data en Business Intelligence. Dat is ook logisch: autonome semi-intelligente apparaten zijn de tools bij uitstek om op grote schaal data te verzamelen. Ze staan bovendien ongezien dicht bij de gebruiker, waardoor data-interferentie eenvoudiger wordt uitgesloten. Velen zien Internet of Things dan ook als een leerproces, waarbij apparaten zich steeds beter zullen aanpassen in functie van hun gebruikers. Er zijn legio industriële toepassingen noembaar. Op de consumentenmarkt moeten we het echter stellen met eenvoudige voorbeelden die niet het maximale uit de beschikbare technologie halen.

Misschien moet Business Intelligence (BI) eerst maar eens Internet of Things vormgeven?

Van Internet of Things naar BI: meten is weten?

Bij Internet of Things geldt vaak de stelregel: meten is weten. Zo kan een auto de rijbewegingen en omgeving meten en zijn gedrag hierop aanpassen. Apparaten passen zich dus aan de gebruiker aan. Die apparaten zijn echter “semi-intelligent”. Het is dan ook nog steeds de fabrikant die de apparaten vorm moet geven, hen moet ‘aanleren’ welke variabelen ze dienen te verzamelen en hoe ze daarmee om dienen te gaan.

Terwijl Internet of Things een duidelijk leerproces is, botst het iedere keer opnieuw tegen die introductiemuur: we moeten de uiteindelijke gebruiker kennen vooraleer we ons apparaat op die gebruiker af kunnen stemmen. Pas daarna kan het finetuneproces beginnen.

Eerst van BI naar IoT: weten is meten!

In een eerste fase zal men met andere woorden de gebruiker moeten kennen. Zie het als het monitoren van de groeisnelheid van plantjes: we weten dat variabelen als vochtigheid, neerslag, zonlicht en temperatuur een rol spelen. Een slim apparaat kan dan bijsturen om een optimale groeisnelheid te krijgen. Van een consument moeten we daarentegen weten wat hij van het apparaat verwacht, welke variabelen zijn verwachtingspatroon beïnvloeden en hoe we die variabelen moeten interpreteren.

Het is in deze fase dat Business Intelligence misschien wel dé belangrijkste rol vervult. Niet alleen omdat we kant-en-klare consumentenoplossingen willen aanbieden. Vooral omdat we willen dat onze semi-intelligente apparaten op een slimme manier de juiste data verzamelen, ze correct interpreteren en op die manier hun gedrag op de gebruiker afstemmen. Externe databronnen zijn handig, maar om ze efficiënt in te zetten moeten we BI & Internet of Things reeds vanaf de basis gebruiken en samenvoegen.

BI & Internet of Things: een continu leerproces

Waar business intelligence de katalysator zal zijn voor het ‘internet der dingen’, staan BI & Internet of Things eigenlijk voortdurend met elkaar in contact. Het zelfregulerend karakter van de apparaten zal voortdurend gemonitord moeten worden in functie van de nieuwe en verzamelde data. Dat continu leerproces gaat dus verder dan wat de apparaten op individueel niveau klaarspelen. Juist de combinatie van data en interpretatie helpt bij de verdere ontwikkeling van nieuwe versies van die apparaten. Wat ons opnieuw tot dataverzameling en een correcte interpretatie ervan brengt.

BI & Internet of Things in de praktijk

Bij VisionBI zetten we sterk in op de verzameling en verwerking van data. Onder andere onze OpenData Service en de eenvoudige koppeling met de eigen data, vormt daar een mooi voorbeeld van. In het kader van de ontwikkeling van IoT-apparaten vormt die data een belangrijk instrument. Om dergelijke gegevens maximaal in te zetten, zorgen we ervoor dat ze met één enkele druk op de knop beschikbaar zijn. Een onmisbaar gegeven tijdens het ontwikkelingsproces.

Uiteraard staat ook verdere dataverzameling, net zoals machine learning, centraal. Dit alles zowel op het niveau van het apparaat als op het niveau van de globale dataverzameling. Die intelligentie komt de ontwikkeling van nieuwe apparaten of oplossingen dan weer ten goede. Een proces is geboren. Of: hoe Business Intelligence het Internet of Things definitief weet vorm te geven.

VisionBI legt de focus op de ontwikkeling van business intelligence omgevingen. Ook in het kader van IoT plaatsen we data graag centraal. Meer weten over hoe wij kunnen bijdragen aan jouw project? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken met u graag de mogelijkheden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties