Waar begin je om gedreven met data te werken?

21 / 03 / 2023 | Leestijd: 5 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

Gedreven met data werken, ook vaak data-gedreven werken of data adoptie genoemd wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Vroeger werden beslissingen voornamelijk genomen op basis van ervaring en intuïtie. Hoewel het handig kan zijn als een medewerker op gevoel de juiste beslissingen kan nemen, kan het ook gevaarlijk zijn. Stel je voor dat een medewerker op vakantie gaat en alle kennis met hem of haar meeneemt.

Tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van alle data die ze verzamelen. Hiermee kunnen ze snel rapportages gebruiken, voorspellingen doen, trends ontdekken en acties weergeven in een dashboard. Dit helpt niet alleen bij het delen van inzichten. Het biedt ook kansen voor medewerkers die voorheen alleen bezig waren met het draaiende houden van de dagelijkse operaties op basis van kennis. Ze kunnen nu hun focus verleggen naar acties die voortkomen uit de resultaten in een dashboard.

Data gedreven werken VisionBI

Vanaf nu gedreven met data werken!

De overstap van beslissingen nemen op basis van gevoel naar beslissingen nemen op basis van data is niet voor iedereen even gemakkelijk. Medewerkers binnen een bedrijf moeten vaak wennen aan een nieuwe werkwijze. Taken veranderen plotseling en resultaten op een dashboard lijken opeens belangrijker dan jarenlange ervaring.

Begin aan de kant van de medewerker.

Voordat een bedrijf begint met een project om op data gebaseerde beslissingen te nemen, is het aan te bevelen om te inventariseren hoe medewerkers hiertegenover staan. Het is belangrijk om te begrijpen wat hun verwachtingen zijn en welke inzichten ze momenteel missen. Verder is het essentieel om te bepalen of er binnen de organisatie commitment is. Als bijvoorbeeld het management niet overtuigd is van het belang van werken met data en/of business intelligence, is het beter om niet met de implementatie te beginnen. In de praktijk is de kans op succes dan namelijk erg laag. Maar ook het commitment van de medewerkers is van essentieel belang. Als zij de nieuwe manier van werken niet omarmen en gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden, zal het project op de lange termijn niet succesvol zijn.

Wie zijn mijn sponsoren? Wie twijfelt nog?

Om de mate van commitment binnen de organisatie te bepalen, raden we aan om in gesprek te gaan met verschillende medewerkers van diverse afdelingen en functies. Op die manier kan een zo breed mogelijk beeld worden geschetst.

Tijdens de gesprekken met de medewerkers kan voor iedereen een profiel worden aangemaakt. Zo kan er worden vastgesteld wat hun doel is om data-gedreven te werken. Welke wensen en risico’s ze zien voor het slagen van het project? Wat is hun behoefte om met data te werken. Ook is het belangrijk om te begrijpen hoe er momenteel met data wordt gewerkt en welke afspraken er al zijn. Dit geeft inzicht in het vertrekpunt van het project.

Tijdens deze gesprekken zal ook duidelijk worden hoe medewerkers tegenover de verandering staan. Op basis van deze informatie kan er een overzicht worden gemaakt van mogelijke sponsoren (medewerkers die volledig achter de verandering staan), mogelijke twijfelaars (medewerkers die nog niet helemaal overtuigd zijn van het succes van het project of die nog informatie missen), en medewerkers die niet bereid zijn om te veranderen. Dit overzicht kan helpen bij het bepalen van de juiste aanpak om de verandering succesvol door te voeren.

Hoe verder?

Nadat het commitment in kaart is gebracht is het belangrijk om te kijken of dit voldoende is om aan de slag te gaan. Is er geen commitment maar wel vanuit het team? Grote kans dat het project op lange termijn niet zal slagen. Ook al willen de medewerker data gedreven gaan werken, als dit niet ondersteund wordt of juist wordt tegengewerkt zullen ze geen stappen kunnen maken. Belangrijk dus om het gesprek nogmaals aan te gaan met alle tegenstanders en twijfelaars om te achterhalen waar hun pijnpunten zitten.

Nadat men het vertrouwen heeft om aan de slag te gaan is een vervolgstap om met zijn allen een plan te maken. Niet alleen met een tijdlijn en ook met verantwoordelijkheden voor een ieder. Het is belangrijk dat dit door het hele team gedragen wordt en niet alleen door een kleine groep mensen. Daarom is het handig om iedereen een taak te geven. Hierdoor kunnen medewerker zichtbaar bijdragen aan het succes van het project.

Naast het maken van een plan en het verdelen van verantwoordelijkheden is het ook belangrijk om te zorgen voor voldoende training en ondersteuning voor de medewerkers. Zij moeten namelijk in staat zijn om data te interpreteren en te gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van trainingssessies, het aanbieden van online cursussen of het inzetten van interne coaches die medewerkers kunnen ondersteunen.

Tot slot is het belangrijk om regelmatig te evalueren hoe het project verloopt en wat er nog verbeterd kan worden. Door regelmatig te evalueren kan er tijdig worden bijgestuurd en zijn knelpunten opgelost, voordat ze groter worden. Het is belangrijk om het team hierbij te betrekken en samen te kijken naar mogelijke verbeterpunten. Zo kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een succesvolle implementatie van data gedreven werken binnen de organisatie.

Meer weten over de mogelijkheden om gedreven met data te werken?

Wij bespreken graag en geheel vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie. Wij hebben de ervaring om u te ondersteunen in het werken met data. Neem vandaag nog contact met ons op via 030 – 633 19 45 of info@visionbi.nl.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties