De waarde van open data

22 / 01 / 2021 | Leestijd: 4 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

OpenData is de term voor vrije beschikbare data. Data die gratis toegankelijk is voor het burgers, ondernemingen en instellingen. Veel overheden, gemeentes en andere dienstverlenende organisaties bieden deze data aan. Er is véél meer OpenData beschikbaar dan men zou denken. Kijk u maar eens op http://opendatanederland.org, een zoekmachine voor OpenData in Nederland.

Voor veel ondernemingen en instellingen biedt deze OpenData veel waarde, vooral in combinatie met haar eigen data. Zo kunnen vragen worden beantwoord als, “wat heeft weer voor effect op mijn verkopen”, “wat is ons markt aandeel in een bepaalde regio”, “wat is een potentieel groeigebied”, “wat is onze ontwikkeling t.o.v. het landelijk gemiddelde”, “wat voor effect hebben brandstofprijzen op onze marge”, etc.

VisionBI ziet de waarde van deze OpenData en heeft besloten deze beschikbaar te maken voor onze klanten. Hiervoor heeft VisionBI een laagdrempelige set ontwikkeld, deze biedt uitgebreide geografische informatie en een basisset CBS Data o.b.v. bevolking. De module is uit te breiden met overige thema’s van CBS. Tevens biedt VisionBI de mogelijkheid om gegevens van het KNMI, CBR, RIVM, Kadaster, Gemeentes en overige bronnen toe te voegen aan deze set.

Geo-informatie

VisionBI heeft daarbij een set voor geo-analyse samengesteld. Deze set is o.b.v. Provincie, Gemeente, Wijk en Buurt samengesteld met de koppeling naar postcodes op 4-cijfers, maar ook 6 cijfers en zelfs huisnummer. Voor ieder niveau is geo-informatie beschikbaar die geplot kan worden op een kaart om dit visueel inzichtelijk te maken. De set bevat daarnaast standaard de koppeling met CBS data, waardoor het mogelijk is om uw data o.b.v. geografie (bijv. postcode) direct te koppelen aan de CBS codering. Dit biedt u de mogelijkheid uw data te gaan combineren met data van het CBS.

Centraal Bureau Statistiek

Het CBS is een grote databank met veel cijfers over economie en samenlevering. Het is mogelijk deze data direct te koppelen met BI oplossingen zoals Microsoft PowerBI of YellowfinBI. Wij zien dat het dan nóg altijd lastig is om hier informatie uit te halen, het liefst wil je koppelen met de eigen data. Wij lossen dat probleem voor u op!

Standaard bieden wij vanuit het CBS een module aan uit het thema ‘Bevolking’ en onderwerp ‘Kerncijfers’. Daarnaast zijn er nog veel andere thema’s te ontsluiten, afhankelijk van de behoefte van uw organisatie. Deze zijn terug te vinden op de website van  http://opendata.cbs.nl. De bevolking kerncijfers biedt inzicht in de bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroep vanaf 1950.

De frequentie van dataverversing is afhankelijk van het onderwerp, soms is dit jaarlijks tot dagelijks, brandstofprijzen is hier een voorbeeld van.

KNMI

Het KNMI stelt weerinformatie beschikbaar per uur van de dag van zo’n 35 weerstations. Deze informatie bevat onder andere temperatuur, neerslag, windsnelheid, zonneschijn, zicht. In totaal worden er zo’n 35 kenmerken over het weer beschikbaar gemaakt.

Stel u wilt het effect van weer op uw shopverkopen inzichtelijk maken, kunt u de winkels koppelen aan een weerstation om zo een goed vergelijk te kunnen maken o.b.v. omzet en klantbezoek i.r.t. het weerbeeld en de afhankelijkheid van weer. Zo bent u in staat om bijvoorbeeld uw personeelsplanning effectiever te maken.

OpenData Service

Er is veel informatie beschikbaar, maar hoe komt u daaraan?
VisionBI biedt hiervoor een oplossing, een ‘OpenData Service’. Dit is een dienst die wij aanbieden, die het mogelijk maakt OpenData te combineren met uw eigen BI systeem of Datawarehouse oplossing. Wij bieden data van CBS, KNMI en vele andere bronnen aan, gecombineerd met geografische data, panklaar om gebruikt te worden. Het enige wat hiervoor nodig is, is een koppeling met onze Cloud Service, deze kan direct gekoppeld worden met uw BI of Datawarehouse oplossing. De OpenData Service die wij aanbieden kent een startprijs die u vervolgens o.b.v. eigen behoefte kan uitbreiden, een soort menukaart.

Wij vertellen u graag hier meer over.

Yellowfin CloudBI

De OpenData Service is te koppelen met uw eigen BI oplossing of Datawarehouse systeem. Daarnaast biedt VisionBI een BI omgeving in de Cloud (Azure) aan op basis van YellowfinBI, een omgeving die wij al vanaf € 1,- per dag kunnen activeren. Dit is inclusief 3 licenties voor 1 jaar.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties