Business Intelligence KPI

22 / 01 / 2021 | Leestijd: 2 min | Auteur: Jurgen van Gils

Het business intelligence kpi staat voor kritische prestatie indicatoren. Het is belangrijk om snel de meest belangrijke business intelligence kpi te vinden. Welke indicatoren zijn echt kritiek en moeten zo snel mogelijk verbeterd worden? Met onvervalste kpi’s weet u direct in te springen op de problematiek en uw prestaties te verbeteren. Zo kunt u tijdig ingrijpen zonder dat u achteraf verlies moet lijden of het te laat is om nog actie te ondernemen. Uw onderneming moet namelijk gezond blijven en dit kunt u alleen doen door de juiste gegevens te verzamelen, te analyseren en te verbeteren. De kritische prestatie indicatoren vormen de rode leidraad door dit hele proces.

Business intelligence kpi toepassen

Zelfs met de meest uitgebreide gegevens is het niet altijd mogelijk om zelf de kritische prestatie indicatoren hieruit te halen. De business intelligence consultant weet deze feilloos te vinden. Er wordt te vaak alleen naar de harde cijfers gekeken zonder hier dieper op in te gaan en andere gegevens erbij te betrekken. Sommige processen verlopen hierdoor moeizamer en kunnen zelfs in de problemen geraken wanneer er niet tijdig ingegrepen wordt. Door kritisch naar de business intelligence kpi te kijken kan een bepaald proces direct weer omhoog geholpen worden of is het zelfs mogelijk om op een breed gebied de onderneming weer groeiende of gezond te krijgen.

De zwakke plekken in uw bedrijf zoeken

Met business intelligence consultancy bent u continue in staat de zwakke plekken in uw onderneming te zoeken. Wat zou het ergste scenario voor uw bedrijf zijn? Met business intelligence kpi worden deze zwakke plekken opgezocht. Bedrijven die op het randje van faillissement staan hebben vaak één of meerdere zwakke plekken en waren niet in staat deze op sporen. Met business intelligence software bent u wel in staat deze te vinden en te monitoren.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op