BI Platform

22 / 01 / 2021 | Leestijd: 2 min | Auteur: Jurgen van Gils

Een BI Platform is een omgeving waar de gehele organisatie zijn data en gegevens vanuit een bron kan vinden en gebruiken. Een dergelijk BI Tool biedt de mogelijkheid om data van bron tot rapportage en visualisatie te ontsluiten en te borgen dat iedere gebruiker naar een versie van de feiten cq waarheid kijkt. Hierdoor hebben medewerkers de beschikking over gegevens die hen helpen in het dagelijks werk. Een BI Platform biedt een gestructureerde manier van data gebruik aan. Deze worden zo veel mogelijk in rapportages en dashboards weergegeven. Deze kunnen geautomatiseerd worden verspreid in uw bedrijf aan de hand van alerts of schedules die op een bepaald tijdstip rapportages versturen.

Gebruikers kunnen verschillende rechten hebben en zo ook beschikken over verschillende dashboards. Zo’n BI dashboard geeft de meest recente informatie weer en beschikt over filters en doorzoek (downdrill) mogelijkheden, waarmee tot op een gedetailleerd niveau overzicht gegeven wordt van de laatste ontwikkelingen. Vanuit diverse data bronnen kan data worden gehaald en gecombineerd tot nieuwe inzichten en rapportages. Deze kunnen zij via het platform snel delen met collega’s. Hierdoor bekijken zij samen vanuit dezelfde data vergelijkbare informatie. Ook kan vanuit een dergelijke tool data gemakkelijk worden geëxporteerd naar Excel. Informatie in de data is zo uniform voor uw hele organisatie beschikbaar.

BI Platform Cloud of on premise

Zowel in de cloud als on premise is het mogelijk een BI Platform te gebruiken. Cloud BI geeft overal en altijd toegang tot informatie die via mobile apps en Internet bereikbaar is. On premise is natuurlijk ook te ontsluiten voor gebruik met apps en Internet. In geval van gevoelige of betrouwbare data kan het gebruik van een BI Platform On Premise de voorkeur genieten. Yellowfin is een business intelligence platform dat zowel lokaal als in de cloud gebruikt kan worden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op