BI Dashboard’s, 10 do’s en don’ts

16 / 05 / 2015 | Leestijd: 4 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

Een gepersonaliseerd BI dashboardis een cruciale mechanisme voor Business Intelligence  (BI), waarmee besluitvormers betrokken zijn bij verschillende zakelijke aspecten van de organisatie en in één oogopslag op de hoogte blijven van de relevante KPI’s.

Maar hoe maak je een effectief BI dashboard? Wat zijn de essentiële do’s en don’ts?

We hebben 10 punten geselecteerd die bij het maken van een BI dashboard van belang zijn. Bij de planning en het opstellen van een BI dashboard, is het belangrijk met het volgende rekening te houden:

 1. Beperk het gebruik van flitsende visuals en complexe type grafieken als er ook eenvoudige alternatieven zijn voor het overbrengen van de dezelfde boodschap.
  1. De betekenis van een BI dashboard moet snel kunnen worden afgeleid. Als grafieken of diagrammen overdreven of complex zijn, wordt de interpretatie gehinderd en zal het effect afnemen.
 2. Bij het ​​bepalen van data visualisaties voor uw BI dashboard, is het belangrijk er voor te zorgen dat u:
  1. De data-inkt ratio zoveel mogelijk vermindert: Volg het advies van Edward Tufte in zijn befaamde boek The Visual Display of Quantitative Information: Verwijder alles wat niet absoluut centraal is in de interpretatie van de gegevens. Gebruik alleen weergaveobjecten die van vitaal belang voor de accurate interpretatie en contextueel inzicht in de onderliggende gegevens. Vermijd alle design aspecten die geen verband houden met de taak van de analytische communicatie van het BI dashboard.
  2. Kleur spaarzaam gebruikt en daarmee het maximale contrast benadrukt van belangrijke gegevens: Maak uw data hoogtepunt van grafieken en gebruik gradiënten en rasterlijnen in de achtergrond met mate.
 3. Denk niet dat een BI dashboard definitief is: Reporting en rapportage behoeften veranderen voortdurend en BI dashboards moeten daar in mee veranderen. Alleen dan levert het BI dashboard de juiste metrics die de rapportage vraagt. Geeft het op passende wijze weer wat er nodig is om de business-strategie te ondersteunen. Om tegemoet te komen aan de veranderlijke rapportage – en zakelijke behoeften  is een iteratieve aanpak voor aanpassingen van het BI dashboard aan te bevelen.
 4. Kies visualisaties zorgvuldig zodat statistieken ook zonder waarden goed weergegeven worden. Verschillende soorten grafieken belichten verschillende soorten gegevens, en functies binnen een dataset, op een specifieke manier. Zorgvuldig gekozen grafieken helpen om de informatie en de boodschap van de rapportages en het BI dashboard helder over te brengen.
 5. Lever statistieken die gelinked zijn aan de specifieke zakelijke doelstellingen. De waarde van zelfs het meest boeiende BI dashboard zal ernstig afnemen als het rapporteert over metrics die niets met de core business doelstellingen te maken hebben.
 6. Bereik overeenstemming over het BI dashboard, de KPI’s en definitie’s:
  1. Het bereiken van consensus over de meest cruciale statistieken en benchmarks zal u helpen om begrijpelijke, bruikbare en uniforme KPI rapporten en BI dashboard’s te produceren. Bovendien, ga er niet van uit dat iedereen het eens is over dezelfde KPI’s en de manier waarop deze worden gemeten.
  2. Zorg er voor dat, zelfs als er overeenstemming is tussen de groepen gebruikers, dat de meest eenvoudige kpi’s en metrics worden gebruikt om de progressie naar de gestelde zakelijke doelstellingen te monitoren. Als gebruikers niet in één oogopslag in staat zijn om de betekenis van een BI dashboard te ontcijferen, gaat het zijn nut en doel is voorbij.
 7. Voorkom BI dashboard’s op basis van slechte data. Zodra het management en diverse business groepen consensus hebben bereikt over de statistieken die elke strategisch of operationeel BI dashboard moet meten en bewaken, zorg ervoor dat er gegevens verzameld wordt die nodig zijn om de noodzakelijke rapporten te maken. Onvolledige of slechte kwaliteit van de gegevens zal leiden tot een onnauwkeurig BI dashboard en wantrouwen onder de gebruikers. Deze zal elders op zoek gaan naar de antwoorden, waardoor uw dashboards overbodig worden.
 8. Ontwerp geen BI dashboard dat ingewikkeld is en niet één scherm past. De KPI’s en waarden weergegeven op een BI dashboard zijn bedoeld om snel en in één oogopslag te kunnen worden geïnterpreteerd. Terwijl gebruikers ervoor kunnen kiezen om door te zoeken in een bepaalde grafiek voor extra detail, is het goed als zij in staat zijn op een hoog niveau direct en moeiteloos overzicht te krijgen.
 9. Maak niet te veel alerts. Als mensen regelmatig worden ‘gewaarschuwd’ voor gebeurtenissen die het geen actie vereisen, gaat uiteindelijk het effect verloren. Men zal stoppen met het reageren op deze alerts.
 10. Geen alerts maken. Als gebruikers niet bekend zijn met maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van een rapport, wat is dan het doel van rapport? Zoals eerder vermeld moeten verslagen doelgericht zijn. Gebruikers moeten worden gewaarschuwd voor gebeurtenissen die afwijken van de prognoses en de gewenste doelstellingen, of wanneer een vooraf gedefinieerde benchmark niet bereikt dreigt te worden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties