Minder personele inzet door geautomatiseerde verantwoording

met een centraal Datawarehouse en Yellowfin

Om allerlei redenen lopen jongeren soms vast in hun leven. Als niets meer werkt kunnen ze bij Yes We Can Clinics terecht voor hulp bij psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen.

Het team van ruim 300 medewerkers zet zich in om het leven van jongeren tussen de 13 en 23 een positieve draai te geven. Door een klinische behandeling van 10 weken met aansluitend 10 weken intensieve nazorg worden jongeren en hun families er weer bovenop geholpen en wordt perspectief geboden. Bij Yes We Can Clinics krijgen ze de inzichten waarmee ze hun problemen kunnen aanpakken. Daarmee wordt een echte gedragsverandering gerealiseerd.

Om het team van Yes We Can Clinics en haar stakeholders te voorzien van accurate verantwoordingsinformatie en processen te optimaliseren ontwikkelden we een modern Datawarehouse en een business intelligence omgeving voor rapportages en analyse.

“Door de controle op onze informatie met Yellowfin hebben we de afgelopen jaren met minder mensen meer werk kunnen verzetten."

Marcel Pierre
CFO

Focuspunten

Yes We Can Clinics

Werknemers

300+

Hoofdkantoor

Waalre

Uitdaging

Met dezelfde mensen meer doen door goede informatievoorziening vanuit één centraal punt

Oplossingen

Datawarehouse met SQL server en Yellowfin als Business Intellingence dataplatform met up-to-date rapportages en dashboard.

(Client-)systemen

Medicore en Twinfield

Duur project

In nauwe samenwerking was binnen 3 maanden de basis gelegd. Yes We Can Clinics heeft, met incidenteel support van VisionBI, de doorontwikkeling zelf verder opgepakt.

Resultaten

Medewerkers beschikken over actuele informatie voor dagelijkse sturing en instanties tijdig en actueel te informeren. Medewerker getraind om zelf het datawarehouse te onderhouden en in Yellowfin te werken.

VisionBI is gespecialiseerd in het realiseren van informatie en business intelligence omgevingen voor GGZ organisaties. Door systemen, rapportage wensen en toekomstige mogelijkheden te combineren realiseren we samen moderne en prettig werkende informatie omgevingen. Door deze data gedreven omgevingen kan antwoord gegeven worden dagelijkse en toekomstige vragen.

Met training, support en begeleiding worden de organisatie ontlast en zelf in staat gesteld met data en informatie aan de slag te gaan.