Parnassia Group Power BI

Parnassia Groep:

Implementatie Power BI

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. 

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Zij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Ze doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken.

Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek. 

  • Voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond 
  • Hulp in de huisartsenpraktijk, thuis bij patiënten of in de wijk, e-health en digitale poli, poliklinische behandeling, (tijdelijke) opname in een specialistisch of topklinisch programma, voorzieningen voor wonen, dagbesteding en maatschappelijke re-integratie 
  • Locaties in heel Nederland, met een focus op de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden) 

“Zonder Business Intelligence geen goede en betaalbare gezondheidszorg!”

Focuspunten

Parnassia Groep:

Werknemers

13.500

Hoofdkantoor

Den Haag

Uitdaging

Goede informatievoorziening vanuit één centraal punt

Oplossingen

Power BI omgeving gekoppeld aan een datawarehouse en up-to-date dashboard.

Resultaten

BI is beschikbaar via het centrale dashboard voor alle medewerkers met toegang.

Datawarehouse

Alle data in één datawarehouse

In 2017 is Parnassia Groep gefuseerd met Antes, waardoor de wens ontstond om alle data vanuit één datawarehouse (DWH) te organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat men zowel met het datawarehouse als met de informatievoorziening aan de slag is gegaan. Hierdoor heeft Parnassia Groep (PG) gekozen voor de inzet van Power BI. Samen met VisionBI zijn ze een ambitieus project gestart om alle medewerkers hiermee te laten werken. Voor het technische deel van het Power BI project is gevraagd om een visie en roadmap voor over 2 tot 3 jaar op te stellen voor de afdeling Bedrijfsinformatie en Data Science (BIDS)BIDS bestaat uit drie teams: richten op beheer van datasturing en verantwoording en decision support.  

“Zonder Business Intelligence geen goede en betaalbare gezondheidszorg!” 

Om deze doelstelling te realiseren heeft PG in eerste instantie gewerkt aan het realiseren van een op de bedrijfsvoering afgestemde datastructuur. Daarmee is het Teamdashboard geactualiseerd en in Power BI omgezet. Deze hebben tot doel de gehele organisatie vanuit eenzelfde gezichtspunt te laten werken. Alle applicaties genereren natuurlijk een enorme hoeveelheid data. De uitdaging was dan ook deze data voor alle medewerkers beschikbaar te maken op een gepersonaliseerde wijze. Het personaliseren van deze data en gegevens moest steeds verder worden geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk aan de medewerkers worden aangeboden.  

Goedkopere zorg

De GGZ heeft meestal lange wachttijden, vele ketenpartners en maatschappelijke druk, daarom is inzicht in de bedrijfsvoering en geleverde zorg erg belangrijk. Business Intelligence voor de GGZ kent vele voordelen.  

Om professionals in de praktijk te ondersteunen, wordt er gebruik gemaakt van IT en technologie. Het systeem waarmee PG werkte is verouderd. Zij hebben ervoor gekozen om over te stappen naar Microsoft Power BI. Hiermee worden onder andere de bestaande dashboards omgebouwd naar een nieuwe omgeving, ook worden de gemaakte uren en het ziekteverzuim bijgehouden. Om Power BI optimaal te kunnen benutten is kennis en ervaring een must.  

Blijven leren en ontwikkelen staat bij PG centraal, daarom is VisionBI ingeschakeld om het BIDS team te begeleiden met het implementeren van Power BI. Met onze kennis en kunde zijn de PG medewerkers getraind en begeleid in de migratie naar Power BI. Het visualiseren van data maakt het voor PG medewerkers gemakkelijker om cliënten te helpen. Daarom is ruimte gemaakt voor datavisualisatie-trainingen en standaardisatie van rapportage en dashboardontwikkeling. Er is ook een coaching on the job programma opgezet om het werken in de praktijk met Power BI te coördineren. 

Er is een programma opgesteld met componenten die nodig zijn om de nieuwe Power BI omgeving gereed te maken. Ook is gekeken naar de begeleidingDoel is in het hele plan de adoptie van de tool voorop te laten staanHiervoor is in het programma speciaal gewerkt om zowel op technisch als organisatorisch gebied de verandering te begeleiden. Hiervoor zijn de werkwijzen Scrum en DevOps als onderdeel meegenomen. Door multidisciplinaire teams is in een korte periode van enkele weken een werkende Power BI omgeving opgeleverd.  

“Wij willen de kwaliteit verhogen, maar de kosten per patiënt verlagen. Want het moet doelmatiger.” 

Uit oogpunt van kosten is gekozen voor een on-premise installatie van Power BI. Met Power BI report server heeft PG een grote besparing kunnen realiseren op de uitgaven voor licenties.  

https://www.visionbi.nl/wp-content/uploads/parnassia-group-ggz.jpg

Data en informatie voor alle medewerkers beschikbaar

Er is een team gevormd van PG medewerkers en VisionBI specialisten die hebben samengewerkt aan de realisatie van de nieuwe omgeving. Hiervoor zijn ook SSAS-kubussen en een DWH opgezet om ook de integratie met Antes te verwerken.  

VisionBI heeft een datawarehouse ingericht voor PG. Op deze manier is data voor alle medewerkers beschikbaar. Er is een opgestelde visie op het gebied van bedrijfsinformatie, datamanagement en data science uitgewerkt. Dankzij dit DWH kan PG waardevolle inzichten opdoen en veel tijd besparen, daar profiteren ook de cliënten van. Dankzij de uitgewerkte roadmap is er nu inzicht in welke belangrijke veranderingen er de komende 2 tot 3 jaar worden aangepakt.