CSRD

Wat is de CSRD-richtlijn

en hoe ga je ermee aan de slag?

Heb je gehoord van de CSRD-richtlijn? Deze richtlijn is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheidsrapportage in Europa. In november 2022 heeft de Europese Unie deze nieuwe richtlijn aangenomen, met als doel bedrijven te verplichten om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Vanaf 2024 zullen steeds meer bedrijven hieraan moeten voldoen. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en heeft als doel meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te bevorderen.

Maar wat houdt deze richtlijn precies in, en wat betekent dit voor bedrijven? Laten we eens dieper ingaan op de CSRD-richtlijn en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een vervanging van de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Waar NFRD alleen gold voor grote beursgenoteerde bedrijven, breidt CSRD het toepassingsgebied uit naar alle grote ondernemingen binnen de EU, inclusief beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit betekent dat veel meer organisaties nu verplicht worden om duurzaamheidsinformatie te rapporteren.

De CSRD-richtlijn introduceert ook strengere eisen voor het rapporteren zelf. Bedrijven moeten niet alleen informatie verstrekken over hun beleid, doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid, maar ook gedetailleerde informatie geven over de impact van hun activiteiten op specifieke duurzaamheidsgebieden. Denk hierbij aan klimaatverandering, biodiversiteit, grondstoffengebruik, mensenrechten en sociale aspecten.

Rapportageprocessen

Om aan de CSRD-richtlijn te voldoen, moeten bedrijven hun rapportageprocessen herzien en mogelijk nieuwe systemen implementeren om de benodigde informatie te verzamelen. Het is belangrijk dat bedrijven een gestructureerde aanpak hanteren bij het rapporteren van duurzaamheidsinformatie. Dit kan onder meer inhouden dat er interne processen worden opgezet om gegevens te verzamelen en analyseren, externe stakeholders betrokken worden bij het proces en dat er gebruik wordt gemaakt van geschikte rapportagestandaarden.

Het implementeren van de CSRD-richtlijn biedt echter niet alleen uitdagingen, maar ook kansen voor bedrijven. Door transparant te zijn over hun duurzaamheidsprestaties kunnen bedrijven vertrouwen opbouwen bij investeerders, klanten en andere belanghebbenden. Bovendien kan het naleven van de richtlijn helpen bij het identificeren van verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid binnen een organisatie.

Een start maken

Als je wilt beginnen met het implementeren van de CSRD-richtlijn in jouw organisatie, is het raadzaam om allereerst een inventarisatie te maken van alle relevante informatie die gerapporteerd moet worden. Dit omvat niet alleen financiële gegevens, maar ook niet-financiële gegevens zoals CO2-uitstoot, waterverbruik en sociale indicatoren. Vervolgens kun je bepalen welke stappen genomen moeten worden om deze informatie te verzamelen en te rapporteren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de CSRD-richtlijn niet alleen gaat over het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook over het creëren van waarde op lange termijn voor jouw organisatie. Door duurzaamheidsinformatie op een transparante en betrouwbare manier te rapporteren, kunnen bedrijven aantonen dat ze rekening houden met de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Hoe nu verder?

Als je wilt beginnen met het implementeren van de CSRD-richtlijn in jouw organisatie, is het raadzaam om allereerst een inventarisatie te maken van alle relevante informatie die gerapporteerd moet worden. Dit omvat niet alleen financiële gegevens, maar ook niet-financiële gegevens zoals CO2-uitstoot, waterverbruik en sociale indicatoren. Vervolgens kun je bepalen welke stappen genomen moeten worden om deze informatie te verzamelen en te rapporteren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de CSRD-richtlijn niet alleen gaat over het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook over het creëren van waarde op lange termijn voor jouw organisatie. Door duurzaamheidsinformatie op een transparante en betrouwbare manier te rapporteren, kunnen bedrijven aantonen dat ze rekening houden met de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Wil je data processen automatiseren en rapportageprocessen zo te versnellen? Neem dan contact met ons op.

Samen een aanpak bespreken?

"*" geeft vereiste velden aan