Dít dashboard wil elke organisatie hebben en kan gerealiseerd worden in uw huidige BI-omgeving.

11 / 07 / 2022 | Leestijd: 4 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

Een dashboard geeft overzicht, maar zet het ook aan tot actie? U heeft alle omzetcijfers, verkoopinformatie en bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren bij de hand, maar de grote vraag is of u hiermee ook nieuwe kansen kunt ontdekken. De ervaring leert dat de meeste organisaties enkel terugkijken met hun BI tool en niet vooruit. Terwijl dit laatste vaak heel eenvoudig gerealiseerd kan worden in uw bestaande BI omgeving én ongekende voordelen oplevert.

De kracht van historische data voor toekomstige voorspellingen

Organisaties zijn gewend om te vertrouwen op historische data. Deze data biedt zekerheid en houvast. Daarom zijn de meeste dashboards die wij tegenkomen, gevuld met statistieken uit het verleden.

Er wordt teruggekeken op de omzet van het afgelopen jaar, de verkoopresultaten en/of de projectcijfers. Op basis van deze cijfers en het welbekende onderbuikgevoel worden besluiten genomen voor de toekomst en stuurinformatie opgesteld voor het hele bedrijf.

Een gemiste kans.

Uw BI omgeving kan zoveel meer. De historische data kan ook gebruikt worden om de toekomst te voorspellen. Data science maakt dit namelijk mogelijk. Zo ontdekt u moeiteloos nieuwe kansen en helpt uw BI omgeving u te sturen op basis van cijfers.

Nog mooier?

Een dashboard voorspellend maken, kan in Power BI, Yellowfin en elke andere geavanceerde BI tool. U hoeft hiervoor geen extra investeringen te doen. Het enige wat u nodig heeft, is een extra pagina in uw dashboard waarop de voor u relevante voorspellingen grafisch worden weergegeven. Op die manier kijkt u zowel terug als vooruit in hetzelfde dashboard.

Vooruitkijken met BI

Aan de hand van 3 voorbeelden uit de praktijk laten we concreet zien hoe u de BI omgeving kunt gebruiken om vooruit te kijken.

1.     Marktkansen ontdekken

Door data slim te combineren, is het mogelijk om nieuwe kansen te ontdekken. Zo hebben we voor een retailorganisatie een grafische kaart ontwikkeld, waarin verkoopcijfers gecombineerd worden met bestaande verkooppunten. Hierdoor kan de retailer ontdekken waar hij mogelijk een winkel zou kunnen openen of juist kan sluiten, omdat er weinig verkocht wordt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n kaart.

In de witte gebieden op de kaart is nog geen winkel gevestigd. De andere kleuren tonen aan hoeveel kopers er in de regio’s zijn waar wel winkels gevestigd zijn. Hieruit kunt u opmaken dat het voor deze partij het meest opportuun is om een winkel in de regio Utrecht te openen. In de omringende gebieden wordt immers het meest verkocht. 

2.   Sales forecast

Met behulp van historische data kunt u ook voorspellingen doen over toekomstige verkoopverwachtingen.

Zeker bij seizoen gerelateerde verkoop is deze voorspelling heel waardevol. Stel u verkoopt citroenen en al 5 jaar op rij verkoopt u in mei ongeveer een miljoen citroenen. Dan verwacht u dat dit komend jaar weer gebeurt.

Met behulp van de data van de afgelopen jaren kunt u in het dashboard een voorspelling inladen voor de komende periode. Deze voorspelling kan vervolgens ook gemonitord worden. Door een alert op het dashboard te zetten, krijgt u zelfs een seintje als de verkoop de verwachtingen overtreft of juist niet waarmaakt. Op die manier kunt u veel sneller actie ondernemen.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat er niet zoiets als 100% betrouwbaarheid bestaat bij het maken van een voorspelling. Er is altijd een betrouwbaarheidsinterval, waarbinnen verwacht wordt dat de werkelijke waarde ligt. Dit interval kunt u zelf instellen, bijvoorbeeld op 95%. In dat geval vallen minstens 95 van de 100 metingen binnen het interval. Hoe hoger het percentage, hoe behoudender en mogelijk ‘juister’ de voorspelling zal zijn.

3.     Bijsturing op uren in projecten

Urenregistratie in een project is voor veel ondernemingen een hoofdpijndossier. Het overzicht is vaak ver te zoeken, waardoor er te veel of juist te weinig van de geplande uren worden besteed.

Gelukkig is daar een oplossing voor. In een dashboard kunt u één grafiek maken, waarin u ziet welke uren gespendeerd, gepland en nog te besteden zijn in een project. Dit kunt u vervolgens koppelen aan de verschillende activiteiten per project, zoals hieronder in de visual te zien is.

Op die manier heeft u de mogelijkheid om continu te sturen op het aantal uren. Zijn uw (declarabele) uren in een project bijna op, maar staan er nog diverse werkzaamheden op de planning? Dan kunt u vroegtijdig ingrijpen en het gesprek aangaan met het interne management en/of de klant voor extra budget of het inperken van de scope.

Ook vooruitkijken met data?

Onze consultants vertellen u graag welke mogelijkheden er zijn binnen uw BI omgeving. Zo kunt u beter sturen en sneller actie ondernemen. De toekomst van uw organisatie wordt een stuk voorspelbaarder.

Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op via 030 – 633 19 45 of info@visionbi.nl

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties