Logo BORGH

BORGH

Implementatie Power BI

Borgh biedt innovatieve bevestigingstechnieken voor de professionele eindgebruikers die in de bouw werkzaam zijn. Zij streven naar innovatie door de ontwikkelingen in de bouw op de voet te volgen. Trends zoals duurzaam bouwen zijn blijvend en leiden tot nieuwe behoeften op gebied van materiaalgebruik en dus ook van bevestigingstechnieken. Naast de productinnovaties is Borgh altijd bezig met het innoveren van de klantondersteuning, zodat de klanten hun werk nog beter kunnen doen. De implementatie van Power BI zal hierbij helpen.

‘’Een innovatie moet altijd een verbetering zijn. Bijvoorbeeld doordat een product de gebruiker tijd bespaart, compacter is, of toepasbaar is in nieuwe materialen. Of doordat men door toepassing ervan aan hogere vereisten kan voldoen.’’ 

Udo Bonjernoor 
ICT Manager

Focuspunten

BORGH

Werknemers

125

Uitdaging

Sales adequater voorzien van informatie waarmee de call to action duidelijker en klantinformatie gemakkelijker voor handen is.

Oplossingen

Power BI implementatie ten behoeve van salesdashboard, met klantkaaren voor een actueel klantinzicht.

Looptijd

Realisatie in 3 maanden. Nieuwe ontwikkelingen volgen

Resultaten

Iedere commercieel medewerker van Borgh beschikt over zijn persoonlijke klantinformatie in dashboards en klantenkaarten op de Ipad en PC

Datawarehouse

Om de doelstelling van Borgh te bereiken, waren zij op zoek naar een partner die ze kon helpen bij het implementeren van een BI oplossing voor de buitendienst en ze kon begeleiden in de BI wereld. De manager van ICT, Udo Bonjernoor werkt twee jaar bij Borgh, maar komt er al 25 jaar over de vloer. Voorheen heeft bij een softwareleverancier gewerkt die bij Borgh de ERP applicatie leverde. Twee jaar geleden heeft hij besloten om niet meer aan de leverancierskant, maar aan de klantkant te zitten. Door zijn ervaring had Udo graag zelf alles willen ontdekken binnen de BI wereld, echter was dit te tijdrovend.

‘’Alleen al aan het bijhouden van alle nieuwe ontwikkelingen kan je een dagtaak hebben, dan is het fijn als iemand met je meedenkt, meekijkt en je attendeert op nieuwe voor jou relevante ontwikkelingen.’’

‘’Zie het als het sleutelen aan een motor, je zal uiteindelijk een heel end komen, via YouTube zal je een hele hoop filmpjes kunnen ophalen, maar als je het allemaal zelf moet gaan ontdekken, dan kost je dat gewoon heel veel tijd.’’

Tijdens het proces om een geschikte partner te vinden heeft Borgh verschillende eisen en wensen opgesteld. Vervolgens zijn er diverse aanbieders uitgenodigd. VisionBI bleek een geschikte partner door de kennis van en ervaring met de programma’s waarmee Borgh wenste te werken.

Doel

Borgh was traditioneel een papier-organisatie. Heel veel lijstjes gingen via papier. De afgelopen jaren werden die lijstjes wel in PDF gezet. Veel informatie gaat door de organisatie heen, maar dat zijn allemaal losse lijstjes, hier een pdf, daar een Excel sheet etc. Een grote diversiteit aan gegevens waar je dat eigenlijk niet wil. Iedereen onderhoudt dat, maar zo er zijn tientallen informatiepunten binnen je organisatie. Hoe zit het met de back-ups, veiligheid, onderhoudbaarheid, dit zijn allemaal vraagstukken waar je tegen aanloopt.  

Het doel was om de buitendiensten via een iPad van informatie over de klanten te voorzien. De huidige centrale ERP applicatie van Borgh heeft daar geen passende oplossing voor. Het doel was dus om een eenduidig en actueel overzicht te creëren waar iemand direct alle relevante informatie bij elkaar heeft.  

https://www.visionbi.nl/wp-content/uploads/parnassia-group-ggz.jpg

Aanpak

Allereerst is er gekeken naar een manier om de klantkaart digitaal te maken. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar een stuk databeveiliging. Daarnaast is er gekeken naar een manier om snel nieuwe technieken te implementerenUiteindelijk is de keuze gevallen op Power BI, omdat deze erg goed aansluit bij de wensen van Borgh. Daarmee is VisionBI aan de slag gegaan. VisionBI zet het basis framework van de rapportages die moeten worden gemaakt en Borgh pakt deze op. Uitgaande van de bestaande rapporten is VisionBI gaan werken aan de vertaalslag naar een dynamische rapportage oplossing. 

Resultaat

Er is gekozen voor een oplossing met Power BI, omdat deze het beste aansluit bij de wensen van Borgh: 

  • Een gedeeltelijke offline-oplossing
  • Werkt goed op de iPad van de buitendienst
  • Sluit aan bij de office365 omgeving
  • Applicatie die niet te ingewikkeld is voor gebruik

De mensen in het veld zijn vaak geen IT mensen, die moeten wennen aan de nieuwe technologische werkwijze. Om de acceptatiegraad hoog te houden, kies je een aansluiting bij de huidige manier van werken. Power BI is een hele mooie oplossing met heel veel mogelijkheden. Het is belangrijk om iets te maken wat voor de mensen herkenbaar is waardoor ze er snel mee aan de slag kunnen, hierdoor wordt de acceptatiegraad verhoogd.   

Wat VisionBI voor Borgh heeft gemaakt was gelukkig voor de werknemers herkenbaar, de knoppen waarmee ze werken zijn voorzien van herkenbare naamgeving. Dit leidt ertoe dat ze nieuwsgieriger worden naar meer mogelijkheden. De informatiebehoefte groeit.  

Het resultaat is een werkend product en veel positieve reacties uit de buitendienst. Nu ze zien wat mogelijk is en komen de aanvragen binnen voor uitbreidingen. Men heeft bij klanten direct alle informatie bij de hand. Geen gedoe meer met lijsten vooraf printen en meenemen, daarbij is het ook nog milieuvriendelijker.  

’’Het smaakt naar meer. Door de input van VisionBI, het laten zien van de mogelijkheden en eventuele alternatieven groeit de oplossing onder je handen.’’

De samenwerking verloopt heel positief, na de eerste voorzichtige testen worden steeds meer informatievoorzieningen omgezet van de traditionele lijsten/Microsoft Access databases en Excelsheets naar dashboards en real time overzichten.  

De informatievoorziening wordt gecentraliseerd en komt op een kwalitatief hoger niveau met meer en meer mogelijkheden. Doordat de rapportages centraal worden voorbereid bestaat er nog maar één versie van de waarheid. Niet meer alleen voor de buitendienst maar ook steeds meer voor de verkoopbinnendienst.